V ďalšej fáze boli ukončené prístupová cesta na Kúpeľnej ulici, miestna komunikácia k bytovému domu Hlavná 41, komunikácie v areáli Nemocnice Krompachy, účelová komunikácia k ZŠ Maurerova a prístupový chodník k ZŠ s MŠ Maurerova.