Na Maurerovej ulici od križovatiek s Cintorínskou ulicou došlo k zjednosmerneniu premávky v dvoch častiach ulice.