Chceme žiť v krásnom prostredí, ale niektorí ľudia nás nútia povedať, že opak je pravdou. Snažíme sa vytvoriť príjemné podmienky pre život v našom meste, aby sa všetci ľudia  cítili dobre. Vysadili sme množstvo nádherných kvetín, ktoré je hodno obdivovať, ale nájdu sa jedinci, ktorí si to nevážia a drzo vyhodia kvetináče s kvetinkami do potoka. My sa pýtame: „Prečo, čo Vám tie kvety urobili? Už naozaj  niektorí nemáte v sebe trochu citu?“ Tí, ktorí majú cit pre krásno si skrášľujú záhrady, priestor pred bytovým domom. No tí ostatní vyhadzujú kvety do potoka. Nám je ozaj ľúto, že si nevážite aj námahu tých, ktorí kvetiny vysadili a starajú sa, aby Krompachy boli miestom príjemného a pokojného života.