Z obsahu vyberáme:

  • Mestský úrad informuje
  • Prihovára sa Vám primátorka
  • Správa o vývoji nezamestnanosti
  • Samuel William Nehrer
  • Turisti oslavujú
  • Priehrštie spomienok