Z obsahu vyberáme:

  • Mestský úrad informuje
  • Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016
  • Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
  • Burza starších kníh
  • Jarný rez ovocných stomov a kríkov
  • American dream