Bol odhalený v roku 1971 pri príležitosti 50. výročia tejto udalosti.

Je umiestnený pred budovou bývalej správy Pohornádskej železiarskej spoločnosti.

 

Adresa: Družstevná ulica, 053 42 Krompachy