Bola postavená v druhej tretine 18. storočia a prebudovaná v roku 1797 rodinou Gundelfingerovcov. Po nich sa stal majiteľom barón Piller. Park okolo kúrie sa dodnes volá Piller – park. V súčasnej dobe slúži tento objekt ako penzión.

 

   Adresa: Zemanská ulica 1, 053 42 Krompachy

   Viac: www.piller.sk