V druhej polovici 16. storočia prijala časť obyvateľstva Krompách evanjelické náboženstvo augsburského vyznania. Krompašský kostol bol využívaný striedavo evanjelikmi a katolíkmi. Evanjelisti dostali súhlas na výstavbu vlastného kostola a vybudovali ho na terajšej ulici Mikuláša Šprinca v rokoch 1789 - 1791. V priečelí nad vchodom je banícky znak. Vnútro chrámu má prísne evanjelický charakter. Sakrálny priestor tvorí: oltár, krstiteľnica a kazateľňa. 

Adresa: ulica Námestia slobody 18, 053 42 Krompachy

Viac: www.ecavspisvlachy.webnode.sk