Pôvodný kostol bol vybudovaný už v roku 1424. Súčasný rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1774 na mieste starého. Farskú budovu dokončili v roku 1780. Kostol vymaľoval Július Adam, vitrážne okná vytvoril Walfes Gida. Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnicu vyrezal v roku 1912 Jozef Rifesser z Tirolska. Autorom štrnástich zastavení krížovej cesty z roku 1930 bol Jozef Neškudla.Drevené rokokové lavice pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Organ zostavil v roku 1915 Otto Rieger.   Rozsiahla rekonštrukcia kostola prebehla v rokoch 1997 až 2002. Súsošie sv. Cyrila a Metoda ako i Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pred kostolom boli inštalované v roku 2000. V roku 2004 bola otvorená v objekte kostola pamätná izba Mikuláša Šprinca a iných významných krompašských rodákov.

Adresa: ulica Mikuláša Šprinca 2, 053 42 Krompachy

Viac: www.krompachy.fara.sk