tel. kontakty: 0915 896 577

Mesto Krompachy začalo s postupnou obnovou Krytej plavárne v Krompachoch. Ako prvé prebehla v roku 2016 komplexná oprava strechy a následne obnova plaveckého bazéna, oplotenie areálu plavárne, oprava terasy, detského bazéna a rekonštrukcia technologickej časti.

V roku 2018 boli dokončené obklady na stenách pri bazéne, prebehla montáž nových radiátorov a nových lavičiek.

V technologickej časti bola vykonaná kompletná výmena  filtrácie vody detského bazéna.

V roku 2020 boli zakúpené nové filtračné nádoby, zrekonštruované sociálne zariadenia a vstup na terasu.

V roku 2021 boli opravené kanalizačné rúry k malému bazénu, vymenené trysky v malom bazéne a rekonštrukcia strechy nad šatňami.