Názov Adresa Kontakt

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Banícka štvrť 053/4186211

Mestská lekáreň

SNP 27 053/4452682
Lekáreň Šalvia Hlavná 9 053/4471756
Domov zdravia Lekáreň Krompachy Banícka štvrť