Žiaci si so zatajeným dychom na hodinách čítania prečítali jeho knihy:

Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (Mladé letá, Bratislava 2001)

Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev (Mladé letá, Bratislava 2007)

Sedem dní v pivnici (Perfekt, Bratislava 2011)

Kde asi rozprávka býva (Perfekt, Bratislava 2013)

 

Pán spisovateľ im zodpovedal na mnoho zvedavých otázok, medzi ktoré patrili aj otázky o jeho detstve, škole a o jeho tvorbe. Napríklad sme sa dozvedeli, že začal písať veršovačky už ako tretiak a ako šiestak skúsil napísať román. Pri písaní ho inšpiruje všetko, a  keďže jeho hlava nie je hardisk, jeho usb kľúčom je poznámkový zošit. V detstve mu rozprávky čítala stará mama, rodičia, ale najmä „gramofón“. Pán spisovateľ má rád zvieratká a nemá rád ľudí, ktorí ich týrajú. Spisovateľom už chcel byť od detstva, ale keby sa mal rozhodnúť dnes ešte raz, študoval by divadelné režisérstvo.

Pán Karpinský sa na besedu so žiakmi veľmi tešil a so záujmom a obdivom si prezrel aj ich ilustrácie jeho detských kníh. V závere mu deti predniesli úryvok z jeho knižky Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev v čarodejníckych kostýmoch a s rekvizitou budovy múzea čarovných vecí.

Táto beseda deti obohatila o nové poznatky v oblasti literatúry a tvorby pre deti a možno niektoré z nich aj podnietila k pokusom o vlastnú tvorbu.

 

Zase sme o krok bližšie k láske k literatúre.  Ďakujeme!

 

Triedne učiteľky: Mgr. Mikulová Lucia, Mgr. Tóthová Etela