Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP, mestu Krompachy boli pridelené finančné prostriedky na projekt pod názvom „Detské ihrisko v meste Krompachy“ vo výške 995,80 €/ 30.000, - Sk.


Doba realizácie projektu: 14. 8. 2008 do 31. 8. 2009.

 


V rámci projektu sme doplnili na detské ihrisko na Hlavnej ulici 1 ks špeciálnu vežu so šmýkačkou a 1 ks pružinovú hojdačku pre deti vo vekovej kategórií 3 až 7 rokov. Všetky zariadenia majú bezpečnostné certifikáty, sú z ekologických materiálov s dlhodobou životnosťou.
Výstavba takého ihriska je oddychovou oázou matiek s deťmi na ulici Hlavnej - stred, miestom stretávania sa mladých rodín s deťmi, prípadne so starými rodičmi, miestom pre bezpečný a zdravý vývoj detí.