Z obsahu vyberáme:

  • Marec - mesiac významných dní a udalostí
  • Výsledky volieb do NR SR v Krompachoch
  • Príhovor primátorky mesta
  • Pasovanie prváčikov
  • Čo možno neviete o výrobe elektrickej energie v našom meste
  • Súhrnná správa o činnosti Mestskej polície v Krompachoch