Z obsahu vyberáme:

  • Príhovor primátorky
  • Kalendár zvozu komunálneho odpadu
  • 71. výročie oslobodenia mesta
  • Harmonogram vývozu separovabného odpadu
  • Privítali sme Nový rok 2016
  • Rady na začiatok roka