Z obsahu vyberáme:

  • Príhovor primátorky
  • Slávnostné rozsvietenie vianočnej výzdoby
  • Rozpis bohoslužieb počas vianočných sviatkov 2015
  • Šprincove Krompachy
  • Štyria na kanape
  • Zima v záhrade