Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov je zverejnený na stránke mesta (začína 31.3.2016 a končí 18.4.2016)
Vyzývame občanov, podnikateľov a školy, aby sa zapojili a pomohli vyčistiť a skrášliť mesto.
Zároveň prosíme, aby konáre boli umiestňované vedľa kontajnera!