Súčasťou projektu je aj okrem regionálnej časti /Skalický okres/  celoslovenská výtvarná súťaž, ktorá pozná svojich víťazov.
Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž pre ZUŠ a ZŠ.  sa ukončila dňa 3.novembra 2015. Následne odborná porota na čele s PhDr. Štefanom Zajíčkom vybrala  najlepšie  práce, z ktorých časť je vystavená  do 5.12.2015 v zábavno obchodnom centre MAX  v Skalici. Súťažilo sa o hodnotné ceny. Hlavnou cenou boli značkové telefóny.
Do  Celoslovenskej výtvarnej súťaže,  sa zapojilo 49 ZUŠ, SZUŠ, ale aj základných škôl z celého Slovenska. Porotu stálo veľa úsilia  vybrať 5 najlepších prác s pomedzi veľkého množstva kvalitných umeleckých prác. Preto sme ocenili ďalších 8 žiakov, ktorým pošleme ocenenie. 
Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým pedagógom, žiakom, ale aj ich rodičom za spoluprácu a verím, že sa nám podarí uskutočniť a rozšíriť  ďalší ročník projektu: Rodina bez cigariet.  Ukážky víťazných prác sú na našich webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk  a na facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet  .
Ing. Radovan Blaha, predseda o.z. Rodina a spoločnosť
 
Výsledky výtvarnej súťaži:
1.miesto:       Marek Bolg,  ZŠ Spišská Nová Ves,  9. ročník
2. miesto:      Sofia Reháková, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom , 12 rokov
3. miesto:      Kristína Hrotková, SZUŠ Prokofieova  Bratislava, 6 rokov
4. miesto:      Sofia Štofančíková,  ZUŠ Krompachy, 1. ročník
4. miesto:      Svetlana Družinská, ZUŠ Myjava, 10 rokov
5. miesto:      Sara Pereslényová, ZUŠ Hlohovec, 12 rokov
5. miesto:      Patrícia Mlynarčíková,  ZŠ Sládkovičova Ružomberok, 5. ročník
 
Bez poradia /cena organizátora/ : 
Sofia Koníčková, ZŠ s MŠ  Dubnica nad Váhom, 11 rokov
Timea Grigláková,   ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, 10 rokov
Terézia Šagátová, ZUŠ Brezová pod Bradlom,  11 rokov
Ema Pacolová, ZUŠ Dubčeka Vranov nad Topľov ,13 rokov
 Emma Demčáková, Evanjelická základná škola Prešov,   3. ročník
Fabián Girga, Špeciálna základná škola Gelnica, 4. ročník
Terázia Gašpárková, ZUŠ Púchov, 12 rokov
Stanislava Majerníková  ZUŠ PÚCHOV 9. rokov