Program spomienkového stretnutia:

o 14.15 hod. – stretnutie  na miestnom  cintoríne, pietna spomienka pri hrobe krompašských martýrov;
14.30 hod.    -  odchod autobusu k pamätníku obetiam Krompašskej vzbury od autobusovej zastávky pri Dome kultúry;
o 15.00 hod. -  pred pamätníkom Krompašskej vzbury na Družstevnej ulici slávnostný akt kladenia vencov a kytíc.

       
                                      Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.
                                              primátorka mesta