Nech pocit šťastia, radosti sa vo Vašich srdciach rozhostí,

keď Štedrý deň k Vám zavíta.

Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní,

keď zvonček sladko zazvoní.

Krásne Vianoce Vám chceme priať,

aby človeka mal človek rád,

aby jeden druhému viac šťastia prial,

aby rok 2016 za to stál.


Radostné, pokojné vianočné sviatky

a šťastný nový rok plný zdravia a pohody

prajú pracovníci Mestského úradu v Krompachoch.