Stánkový predaj

8,30 -18,00 hod.


10.12. - 11.12  Predaj vianočného „primátorského punču“

                        Námestie slobody (pred budovou MsÚ)

11.12.             Trhový predaj koláčov (UŽ Slovenska)

                       Námestie Slobody 

Sprievodné akcie
10.12.            Súťaž o najkrajší vianočný stromček pre žiakov  MŠ a  ZŠ

                     pred budovou  MsÚ  s vyhodnotením  o 10:00 hod.

10.12.-18.12. Vianočná výstava  obrazov a ručných prác spojená s predajom

                      Výstavná miestnosť Domu kultúry a Mestská knižnica 

10.12.            Ľudová slovesnosť, Zvyky na Luciu (JDS MO Krompachy)

                      Divadelná   sála Domu Kultúry o 16:00 hod.