v utorok 1. decembra 2015
v čase  od 7:40 hod. do 16:00 hod. 

pre odberné miesta:
 • ul. Nálepkova -  v úseku od č.d. 2 po č.d. 16; v úseku od č.d. 19 - 24; č.d. 27
 • ul.SNP -  č.d. 97; v úseku od č.d. 99 - č.d. 104; v úseku od č.d. 106 - 115; v úseku od č.d. 117 - 125
_________________________________________________
v stredu 2. decembra 2015 
v čase  od 07:00 hod. do 16:30 hod.

pre odberné miesta:
 • ul.  Slovinská -  č.d. 1; v úseku od č.d. 3 - 8
___________________________________________________
vo štvrtok 3. decembra 2015 
v čase  od 07:40 hod. do 16:40 hod.

pre odberné miesta:
 • ul. Mlynská - v úseku od č.d. 1 -8
 • ul. Ivana Barča - v úseku od č.d. 1 - 4; č.d. 6 a 9
 • Námestie slobody - č.d. 4, 33, 32, 14, 21, 6, 16
 • Ul. Mikuláša Šprinca - č.d. 3, 6
 • Ul. Zemanská - v úseku od č.d. 5 - 18
 • Ul. Bánska - č.d. 35, 36 a v úseku od č.d. 2 po č.d. 4, v úseku od č.d. 6 po č.d. 10, č.d. 12, 13, 15, 16, v úseku od č.d. 19 po č.d. 28, v úseku od č. d. 30 po č.d. 34, v úseku od č.d. 37 po č. d. 41
 • Ul. Slovinská - č.d. 27, 25, 21, 13, 17 
___________________________________________________
v piatok 4. decembra 2015 
v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod.

pre odberné miesta:
 • ul. Nálepková :  č.d. 1, 19
 • ul.Rázusová :  v úseku od č.d. 1 po č.d. 24, v úseku od č.d. 26 po č.d. 34, v úseku od 36 po č.d. 41, č.d. 43, 44, v úseku od č.d. 46 po č.d. 48, č.d. 50, v úseku od č.d. 52 po č.d. 58, v úseku od č.d. 60 po č.d. 65, v úseku od č.d. 67 po č.d. 73, 75
 • ul.SNP : č.d. 60, č.d. 69, 71, 73, 75,76, 78, v úseku od č.d. 80 po č.d  85, v úseku od č.d. 87 po č.d.89, č.d.91, 93, v úseku od č.d. 95 po č.d. 97, č.d. 99
 • Stará cesta : v úseku od č.d. 29 po č.d. 31, č.d. 33, 34

 • ___________________________________________________
 • v sobotu 5. decembra 2015
  v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod.

  pre odberné miesta:
  • ul. Družstevná - č.d. 3
  ___________________________________________________
  v sobotu 12. decembra 2015
  v čase od 06:40 hod. do 16:30 hod.

  pre odberné miesta:
  • ul. Hornádska – celá
  ___________________________________________________


  Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

  Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Plánované odstávky