Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevenciu kriminality na rok 2015 bola Mestu Krompachy z Ministerstva vnútra SR – Okresného úradu Košice poskytnutá dotácia vo výške 10 000 EUR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

Krompachy – rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému

 

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo 3 ks nových kamier s príslušenstvom, ktoré sú umiestnené v centre mesta a na inkriminovaných miestach s vysokou intenzitou páchania trestných činov.

 

Cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému, ktorý bude využívaný v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti na území mesta Krompachy.

 

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminali