v stredu 25. novembra 2015
v čase  od 7:20 hod. do 17:00 hod. 

pre odberné miesta:
  • záhradkárska osada pod Plejsami
___________________________________________________

Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Plánované odstávky