Z obsahu vyberáme:

  • Október - mesiac úcty k starším
  • Ocenenia občanov
  • 152. výročie Matice slovenskej
  • Beh ulicami Krompách
  • Slovenská basketbalová liga
  • Krompašský jarmočný duatlon 2015