v utorok 27. októbra 2015
v čase  od 7:10 hod. do 16:00 hod. 

pre odberné miesta:
 • ul. Sadová - celá
 • ul. Partizánska - celá
 • ul. Turistická - celá
 • ul. Horská - celá
 • ul. Cintorínska - v úseku od č.d. 3 po č.d. 60; č.d. 116 a 523
 • ul. Maurerova - č.d. 16, 992, 60, 61
 • ul. Stará cesta - celá
 • ul. Robotnícka - celá
 • ul. Veterná - celá
 • ul. Družstevná - celá
 • ul. Rázusova - celá
 • ul. kpt. Nálepku - celá
 • ul. SNP č.d. 60, 64 a v úseku od č.d. 67 po č.d. 133; č.d. 682
_________________________________________________

v piatok 30. októbra 2015 
v čase  od 08:10 hod. do 14:30 hod.

pre odberné miesta:
 • záhradkárska oblasť - lokalita Plejsy

___________________________________________________


Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Plánované odstávky