Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy, Košický samosprávny kraj, mesto Krompachy

4. ročník celoslovenskej súťaže mladých hasičov

o "Putovný pohár predsedu KSK"

18.10.2015 

Multifukčné ihrisko "Pod okruhliskom"

Program:

10:00 hod. - príchod hasičských družstiev

10:15 hod. - slávnostné zahájenie

10:30 hod. - vykonanie disciplín


Zároveň sa uskutoční aj jesenný zraz mladých hasičov z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.


115. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy