PHSR predstavuje jeden zo základných rozvojových dokumentov samosprávy, ktorý sa zameriava najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o krajinu, cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja mesta. 

K spracovaniu dokumentu je potrebné zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových organizácii i podnikateľov v našom meste.


Pokyny k vypĺňaniu dotazníka:

Dotazník je anonymný získané informácie budú použité do pripravovaného PHSR mesta Krompachy a premietnu sa do jeho strategickej časti.

Elektronická verzia dotazníka je prístupná na nižšie uvedenom linku - vyplnenie dotazníka prosím potvrďte tlačidlom Odoslať (Submit). V opačnom prípade Váš názor nebude zahrnutý do zhodnotenia dotazníkového prieskumu.

Elektronický odkaz na dotazníkElektronický dotazník 

Termín na vyplnenie dotazníka je do 5.10.2015.


AKTUALIZOVANÉ:

Dotazníky v tlačenej podobe sú od dnes, 23.9.2015, prístupné na týchto odberných miestach:

 • Denné centrum seniorov
 • všetky stánky PNS v meste 
 • supermarket TESCO
 • Mestská lekáreň, ul. SNP
 • Lekáreň Šalvia, ul. Hlavná
 • Čerpacia stanica SLOVNAFT, ul. Trangusova
 • Pizzéria Bandži, ul. Sadová
 • Milk Agro, ul. Hlavná
 • Milk Agro, ul. Mlynská
 • reštaurácia Centrum
 • Piller kaštieľ
 • Daniel Puchala PD plus - drogéria
 • ALTAN s.r.o., Domáce potreby, OD POKROK

Od 24.9.2015 sú dotazníky prístupné aj na týchto miestach:
 • Drogéria Zuzka, ul. Hlavná
 • MAX XL diskont Krompachy
 • VÚB banka
 • Pizzéria Giulia