Sobota, 8. 8. 2015

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 8.8.2015 od 12:00 do 19:00

Výstraha:
V okrese Spišská Nová Ves sa očakáva MIESTAMI dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 35 °C


Nedeľa, 9.8.2015

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 9.8.2015 od 12:00 do 19:00

Výstraha:
V okrese Spišská Nová Ves sa očakáva MIESTAMI dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 35 - 36 °C
  

Pondelok, 10.8.2015

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 10.8.2015 od 12:00 do 19:00

Výstraha:
V okrese Spišská Nová Ves sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 35 - 36 °C


Utorok, 11.8.2015

Jav:  Vysoké teploty
Stupeň:  3. stupeň
Trvanie javu:  11.8.2015 od 12:00 do 18:00

Výstraha: 
V okrese Spišská Nová Ves sa očakáva dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C.

Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota:  35 - 36 °C