XXI. ročník súťaže hasičský družstiev mužov

XVIII. ročník súťaže hasičských družstiev žien


o "Putovný pohár primátorky mesta Krompachy"


Dátum konania: 15. 8. 2015 (sobota)

Miesto Konania: pri reštaurácii Centrum Krompachy

Program:

100:00 - príchod hasičských družstiev, prezentácia

10:30 - nástup a otvorenie súťaže

11:00 - zahájenie súťaže