Ako prvá služba v novej platforme je pre občanov mesta k dispozícií POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE.

Na zapracovaní tejto služby na webové sídlo mesta Krompachy pracujeme.

V súčasnosti je možné využiť link:

https://krompachy.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#krompachy/FDOD/2015

Ďakujeme za porozumenie a prosíme Vás o trpezlivosť pri zapracovaní tohto modulu na webové sídlo.