Z obsahu vyberáme:

  • Prihovor primátorky mesta
  • Informácie zo zasadaní mestského zastupiteľstva
  • Odpovede náčelníka mestskej polície na otázky občanov
  • Zo života našich škôl
  • Juniorský maratón
  • Mestská knižnica
  • Záhradkárska poradňa