Z dlhodobej histórie mesta sa dozvedáme, že na základe nájdených zvyškov keramiky v Gaszowicach a rímskych mincí v Czernicy v ranom stredoveku už existovalo osídlenie na území Gminy.

Samotné Gaszowice mal založiť rytier Gasz koncom 12. storočia.

Gaszowice môžu byť klasifikované ako najstaršie osídlenie v tejto oblasti, v roku 1317 patrilo územie k vojvodstva Raciborskiego.

V zachovalej kronike školy je zaznamenané, že v roku 1790 sa na území mesta nachádzala drevená budova školy s jednou miestnosťou.

Neobsahuje však informáciu, kedy bola postavená a ktorej časti mesta.

Staré dediny tvoriace gaszovickú farnosť patrili pod farnosť v Lyskách, kde sa katolícky kostol určite nachádzal už v roku 1335.

Najstarší priemyselný objekt v Gaszowiciach je tehelňa postavená v roku 1929. Pre nedostatok elektrickej energie hnacou silou bol parný stroj.  

V súčasnosti má mesto okolo 2700 obyvateľov. Je súčasťou Gminy Gaszowice, ktorá je vidieckeho charakteru a nachádza sa v Sliezskom vojvodstve v nadmorskej výške 240 m.

Gmina je najnižšia administratívna jednotka v Poľsku a väčšinou ju tvorí spoločenstvo niekoľkých obci. Gmina Gaszowice ma rozlohu 19,54 km2 a na jej území žije približne 8 800 obyvateľov. Sídlom Gminy je mesto Rybnik. Gaszowice sú od Krompách vzdialene 330 km.

Družba s mestom Gaszowice sa traduje od 7. októbra 1998, keď bola v Gaszowiciach podpísaná Partnerská zmluva.