Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevenciu kriminality na rok 2014 bola Mestu Krompachy z Ministerstva vnútra SR – Okresného úradu Košice poskytnutá dotácia vo výške 18 000 EUR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

VYBUDOVANIE KOMUNIKAČNO – BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SOS V MESTE KROMPACHY

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo 4 ks nových kamier s príslušenstvom, ktoré sú umiestnené v centre mesta a na inkriminovaných miestach s vysokou intenzitou páchania trestných činov.

Cieľom projektu je  rozšírenie  a modernizácia bezpečnostného kamerového systému,  ktorý bude využívaný v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti na území mesta Krompachy.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“