Stavba "HS Krompachy elektrická prípojka", SO 05.4 elektrická prípojka NN, SO 05.4.1 odberné elektrické zariadenie.