Vlastníkom výrobných hál a celého areálu je súkromná spoločnosť Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.. Právomoci samosprávy sú obmedzené a v zmysle platnej legislatívy mesto nemôže a nemá právo vstupovať do obchodných rokovaní či už fyzických alebo právnických osôb.

Mesto sa o zámere spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. predať vyššie uvedené nehnuteľnosti spoločnosti UMAKOV, s.r.o., ktorá vytvorí maximálne 20 pracovných miest dozvedelo dňa 30.4.2015. Táto informácia bola pre nás  zdrvujúca a preto sme na túto skutočnosť okamžite reagovali zaslaním „Protestnej nóty“ predsedovi vlády SR, Slovensko-japonskej obchodnej komore, Veľvyslanectvu Japonska v SR a centrálam firmy Panasonic v Japonsku, Anglicku a Holandsku. Predmetom „Protestnej nóty“ bolo, aby kompetentní vyvinuli maximálne možné úsilie na to, aby haly boli predané investorovi, ktorý aspoň čiastočne nahradí zaniknuté pracovné miesta. Mesto zároveň bezodkladne telefonicky žiadalo o pomoc štátne orgány a zástupcov vlády SR, ktorí mestu ešte v priebehu minulého roka prisľúbili pomoc pri hľadaní investora do spomínaných priestorov.

Do dnešného dňa, t.j. 27.5.2015, sme na uvedené „Protestné nóty“ nedostali žiadnu odpoveď.

 

Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta