v sobotu 6. júna v čase  od 7:30 hod. do 17:00 hod

pre odberné miesta:
ul. Lorencova v úseku od č.d. 44 po č.d. 46
Gymnázium
garáže na ul. Lorencova 
ul Hlavná č.d. 9 - Slovpol
___________________________________________________

v utorok 9. júna v čase  od 7:30 hod. do 17:00 hod.

pre odberné miesta:
ul. Banská v úseku od č.d.2 po č.d. 56
ul. Banská štvrť - č.d. 36, č.d. 37, č.d. 39, č.d. 42
ul. M. Šprinca č.d. 3
ul. Slovinská - č.d. 13, č.d. 21, č.d. 23, č.d. 25
ul. Zemanská č.d. 1, v úseku od č.d. 5 po č.d. 41 
____________________________________________________

vo stredu 10. júna v čase  od 7:30 hod. do 17:30 hod.

pre odberné miesta:
ul. Banská v úseku od č.d.2 po č.d. 41
ul. Slovinská - od č.d. 13 po č.d. 25
ul. Ivana Barča v úseku od č.d. 1 po č.d. 7, č.d. 65, č.d. 2063, č.d. 20656, č.d. 9000, č.d. 9002 a garáže
ul. M. Šprinca č.d. 1, 2, 4
____________________________________________________

vo štvrtok 11júna v čase  od 7:30 hod. do 16:30 hod.

pre odberné miesta:
ul. Dolina v úseku od č.d. 10 po č.d. 17, č.d. 42
____________________________________________________

v pondelok 15júna v čase  od 7:40 hod. do 17:10 hod.

pre odberné miesta:
ul. Dolina v úseku od č.d. 1 po č.d. 24, č.d. 29, č.d. 40, č.d. 42, v úseku od č.d. 45 - 48
____________________________________________________

v stredu 17júna v čase  od 7:40 hod. do 15:30 hod.

pre odberné miesta:
ul. Trangusová č.d. 5, č.d. 24, č.d. 25, v úseku od č.d. 28 po č.d. 31, č.d. 1070
ul. Štúrova č.d. 5, v úseku od č.d. 7 po č.d. 41, č.d. 43, č.d. 46
____________________________________________________

vo štvrtok 18júna v čase  od 7:10 hod. do 15:30 hod.

pre odberné miesta:
ul. SNP v úseku od č.d. 9 po č.d. 37 nepárne
ul. SNP v úseku od č.d. 10 po č.d. 42 párne
ul. SNP č.d. 46
ul. SNP v úseku od č.d. 52 po č.d. 58
ul. SNP v úseku od č.d. 39 po č.d. 45 nepárne
ul. Stará cesta v úseku od č.d.1 po č.d. 7
ul. Robotnícka v úseku od č.d. 1 po č.d. 42
garáže na ul. SNP a Jesenského pri MŠ
____________________________________________________
v piatok 19júna v čase  od 08:10 hod. do 12:30 hod.

pre odberné miesta:
celá ul. Hornádska

v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.
pre odberné miesta:
ul. SNP v úseku od č.d. 10 po č.d. 42 párne
ul. SNP č.d. 46
ul. SNP v úseku od č.d. 52 po č.d. 58
ul. SNP v úseku od č.d.39 po č.d. 45 nepárne
ul. SNP č. 131 

v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod.
pre odberné miesta:
celá ul. Cintorínska 
celá ul. Horská
celá ul. Partizánska
celá ul. Sadová
celá ul. Turistická
celá ul. M. Šprinca
ul. Námestie slobody v úseku od č.d. 2 po č.d. 32 párne, č.d. 33
SOU SEZ
Základná škola na ul. Maurerová
ul. Maurerová č.d. 16, č.d. 51Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná sústava/Informácie o sústave.