v piatok 15. mája v čase  od 7:30 hod. do 17:00 hod

pre odberné miesta:
ul. Hlavná č.d. 3, č.d. 9003, č.d. 9005
ul. Trangusová v úseku od č.d. 2 po č.d. 4, č.d.348, č.d. 447, č.d.88, č.d. 1497
ul. Podskalka č.d.2, č.d.500, č.d. 1130, č.d. 9000, č.d. 9001
ul. Štúrová v úseku od č.d. 1 po č.d. 4, č.d. 42, č.d. 47
ul. Lorencova v úseku od č.d. 44 po č.d. 46
Gymnázium
garáže na uliciach Lorencova, Trangusová, Podskalka
___________________________________________________

v pondelok 18. mája v čase  od 7:30 hod. do 17:00 hod.

pre odberné miesta:
ul. Hlavná v úseku od č.d. 4 po č.d. 8
____________________________________________________

vo štvrtok 21. mája v čase  od 7:30 hod. do 17:30 hod.

pre odberné miesta:
ul. Hlavná č.d.10
ul. SNP č.d.1
ul. Poštová v úseku od č.d. 6 po č.d. 9
garáže pod ul. Poštovou v úseku od č.6 po č.9
ul. Maurerová v úseku od č. 11 po č.d. 13, č.d. 93, č.d. 95

Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná sústava/Informácie o sústave.