Z obsahu čísla vyberáme: Prihovára sa Vám primátorka mesta Okienko samosprávy Koľko budeme platiť za dodávky tepla Termokomplexu Čo je nové na Mestskej polícii Výročná správa o činnosti detskej nadácie mesta Krompachy za rok 2008 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008 Záhradkárska poradňa Klub dôchodcov informuje