Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Krompachy

                                             Námestie slobody č. 1

                                             053 42  Krompachy

 

 Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská“

 Miesto realizácie projektu: Zemanská 2, 053 42 Krompachy

 Začiatok a koniec realizácie projektu: 04/2015-11/2015

 Výška nenávratného finančného príspevku:  382 825,24 EUR

  

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality a zlepšenie podmienok v meste Krompachy prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ, vrátane obstarania moderného vybavenia školy a IKT vybavenia.

  

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

„Investícia do Vašej budúcnosti“


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk