Park na námestí a okolie supermarketu TESCO budú skrášlené okrasnými drevinami

 

Vďaka podpore z nadačného fondu TESCO STORES SR, a. s. v Nadácii Pontis, mesto Krompachy realizuje projekt v rámci vyhlaseného grantového programu "TESCO pre zdravšie mestá".

Náš projekt s názvom Zlepšenie a skrašľovanie životného prostredia v meste Krompachy  bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi víťazné.

Výška udeleného grantu hodnotiacou komisiou pre náš projekt je 3 049 EUR.

Obdobie realizácie projektu je od 1. februára do 30. septembra 2009.

Cieľom projektu je obnovenie zelených plôch formou výsadby drevín. V tomto projekte sme sa zamerali na obnovu zelených plôch na miestach, kde sa stretáva veľké množstvo obyvateľov mesta. V centre mesta je to park o rozlohe cca 3 000 m2. Ďalšou lokalitou je supermarket TESCO.

Výsledkom realizácie projektu dôjde postupne k zlepšovaniu a skrášľovaniu životného prostredia.

Pri príprave projektu veľmi významne spolupracoval pán František Kuraj, ako osoba odborne zdatná.