Výška základného členského príspevku je stanovená na 10,00 €/rok.

Bližšie informácie o Pohrebnom podpornom združení nájdete na internetovej stránke Pohrebného podporného združenia na Slovensku.