V prípade, že budúci investor požiada mesto o preberanie takýchto žiadostí, bude to oznámené prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky mesta Krompachy.