Z obsahu vyberáme:

  • Inauguračný príhovor primátorky
  • Výsledky volieb
  • Zo života našich škôl
  • Cestovný poriadok
  • Historické okienko
  • Záhradkárska poradňa