Názov a sídlo prijímateľa:      Mesto Krompachy
                                               Námestie slobody č. 1
                                               053 42 Krompachy
 
 
Názov projektu: „Hnedý priemyselný park Krompachy“
 
Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
 
Začiatok a koniec realizácie projektu: 11/2010 – 20.12.2014
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 7 041 268,10 €
 
 
Cieľ projektu:
 
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a zamestnanosti v meste Krompachy prostredníctvom výstavby hnedého priemyselného parku v priemyselnej zóne mesta
Stavba areálu hnedého priemyselného parku pozostáva zo 4 stavebných objektov
(výrobná hala, montážna hala, sociálno prevádzková budova, administratívna budova).
 
 
 
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do Vašej budúcnosti“