Z obsahu vyberáme:

  • K jeseni patria jarmoky
  • Učiteľ vs. rodič
  • Novinky v krompašskej knižnici
  • Cibuľa - nenahraditeľná súčasť jedla
  • Historické okienko
  • Záhradkárska poradňa