Mesto Krompachy oznamuje obyvateľom, že v dôsledku zákazu vychádzania, prijatého Vládou Slovenskej republiky, bude MESTSKÝ ÚRAD uzatvorený pre verejnosť do 24.1.2021.

Odporúčame občanom, aby využili telefonickú a e-mailovú komunikáciu.

Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov nájdete na webovej stránke mesta v sekcii kontakty.

K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad slúži schránka umiestnená na vchode mestského úradu.

Pre vybavenie nevyhnutnej záležitosti:

OVEROVANIE PODPISOV:

- len pre občanov mesta Krompachy, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta Krompachy

pondelok           8.00 - 11.30    12.30 - 15.00

štvrtok               8.00 - 11.30    12.30 - 15.00

 

POKLADŇA:

streda                 8.00 – 11.30       12.30 - 15.00

 

MATRIČNÝ ÚRAD

- vybavuje iba vydávanie rodných listov novorodencov a úmrtné listy

pondelok - piatok:  8:00 - 12:00 hod.

(tel. kontakt 053/447 22 07).

 

 

Ďakujeme za pochopenie