Vážení spoluobčania, chceme Vás upozorniť, že opäť sa okolo nás pohybujú tzv. "podomoví predajcovia", ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov. 

Mesto Krompachy upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú svoje služby "zadarmo", lacné spotrebiče, lacnejšiu elektrickú energiu, plyn, rôzne výhry a poistenia. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich bytov a domácnosti. 

Touto cestou chceme požiadať našich občanov, aby v prípade podozrenia o nelegálnom pouličnom ako i podomovom predaji informovali príslušníkov mestskej polície.