Na február 2015 je plánovaný presun detí z MŠ na Robotníckej ulici do zrekonštruovaných priestorov pavilónu D Základnej školy na Maurerovej ulici. Keďže kapacita materskej školy na Maurerovej ulici bude väčšia ako kapacita materskej školy na Robotníckej ul., bude presunom vytvorený priestor pre viac detí. 

Žiadame záujemcov o umiestnenie detí do MŠ Maurerova ul., aby svoj záujem písomne nahlásili do podateľne mestského úradu do konca novembra 2014. V prípade veľkého záujmu, presahujúceho kapacitu novej škôlky, bude MŠ Robotnícka ul. ponechaná v prevádzke. 

Zároveň žiadame záujemcov o umiestnenie detí do detských jaslí, ktorých otvorenie je taktiež naplánované na február 2015, aby svoj predbežný záujem písomne nahlásili do podateľne Mestského úradu v Krompachoch do konca novembra 2014.