Z obsahu vyberáme:

  • Mestský úrad informuje
  • Novinky z krompašskej nemocnice
  • Z aktivít našich škôl
  • Festival tanca 2014
  • Historické okienko
  • Záhradkárska poradňa